A’Cholainn

A’ Cholainn gun cheann, the body without the head.

O ’s fhada tha mi
an cùl Beinn Eadarra

Long am I
a
t the back of Ben Eadarra

’s fhada tha mi
am Bealach a’ Mhorghain

Long am I
a
t the Pass of Morghain

Bho thaobh gu thaobh an cùl Beinn Eadarra

From side to side
at the back of Ben Eadarra

Bho thaobh gu thaobh am Bealach a’ Mhorghain

From side to side
at the Pass of Morghain